Pawn Pawn

Chess Videos

Chess Tools

Other

Mat w 3 posunięciach.

Robert Korpalski, 2015.

Reset Puzzle

Like this puzzle if you can solve it!
Chess Side Guide
Chess Lower Guide
Zgaduj kolejne posunięcia białych! Ten diagram jest aktywny! Sam przesuwaj na nim bierki. Tylko prawidłowe posunięcie zostanie zaakceptowane. Skorzystaj z podpowiedzi (Hint)! Po prawidłowym rozwiązaniu zadania pojawi się u góry dodatkowa informacja!